ฟ้อนด์

FOND

ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา
03 Dec
2002
ประจวบคีรีขันธ์
TH
 • 13 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  21
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  24
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  26
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย