จ๋า

JAA

ณปภัช วรพฤทธานนท์
20 Jan
2003
กรุงเทพมหานคร
TH
 • 18 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  18
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  20
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  24
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย