เจน

JANE

กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์
23 Mar
2000
ปทุมธานี
TH
 • 13 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  5
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  9
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  5
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย