เจนนิษฐ์

JENNIS

เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ
04 Jul
2000
เพชรบุรี
TH
 • 14 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  6
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  6
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  2
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย