จิ๊บ

JIB

สุชญา แสนโคต
04 Jul
2002
ลพบุรี
TH
 • 14 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  30
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  29
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  32
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย