จูเน่

JUNE

เพลินพิชญา โกมลารชุน
04 Jul
2000
กรุงเทพมหานคร
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  24
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  26
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  31
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย