ขมิ้น

KHAMIN

มณิภา รู้ปัญญา
23 Apr
1999
ขอนแก่น
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  23
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  30
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  22
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย