ก่อน

KORN

วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ
21 Jan
1999
กรุงเทพมหานคร
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  32
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  28
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  28
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย