มายด์

MIND

ปณิศา ศรีละเลิง
06 Sep
2001
นครราชสีมา
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  15
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  15
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  16
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย