โมบาย

MOBILE

พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค
09 Jul
2002
กรุงเทพมหานคร
TH
 • 18 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  2
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  3
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  4
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย