น้ำใส

NAMSAI

พิชญาภา นาถา
26 Oct
1999
เชียงใหม่
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  25
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  31
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  30
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย