แนทเทอรีน

NATHERINE

ดุสิตา กิติสาระกุลชัย
11 Nov
1999
กรุงเทพมหานคร
TH
 • 14 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  14
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  14
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  14
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย