นิ้ง

NINK

มนัญญา เกาะจู
03 Feb
2000
สมุทรสาคร
TH
 • 14 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  19
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  25
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  29
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย