เนย

NOEY

กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล
09 Apr
1997
สมุทรปราการ
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  4
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  5
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  7
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย