อุ้ม

OOM

ณัชชา กฤษฎาสิมะ
29 Sep
2002
กรุงเทพมหานคร
TH
 • 14 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  27
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  27
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  27
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย