ผักขม

PHUKKHOM

สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ
28 Feb
1998
สมุทรปราการ
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  20
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  21
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  25
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย