ปัญ

PUN

ปัญสิกรณ์ ติยะกร
09 Nov
2000
กรุงเทพมหานคร
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  7
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  8
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  9
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย