วี

WEE

วีรยา จาง
23 Oct
2001
ชลบุรี
TH
 • 19 ตุลาคม 2018
  ลงสมัคร
 • อันดับที่
  9
  ประกาศผลครั้งที่ 1
 • อันดับที่
  10
  ประกาศผลครั้งที่ 2
 • อันดับที่
  13
  ประกาศผลครั้งสุดท้าย